Amsterdam, 1 juli 2014

Friends of Retail verzorgt distributie van de “Transforming-Tag”

Afgelopen maand heeft Friends of Retail een distributie-overeenkomst getekend met Tagologic, een innovatief technologiebedrijf uit Waardenburg. Vanaf 30 juni wordt gestart met het vermarkten van een uniek gepatenteerd internetplatform genaamd “Transforming-Tag” (Ttag). De Ttag slaat de brug tussen de fysieke en digitale wereld door het voorzien van produkten van wereldwijd unieke codes, een soort digitale DNA. Ieder produkt kan hierdoor in de keten snel en eenvoudig worden gescand, herkend en gevolgd. De Ttag is een nieuwe generatie voor identificeren en interactief persoonlijk informeren. De consument krijgt bijvoorbeeld na het scannen van de Ttag direct inzicht in voor hem of haar relevante informatie over het produktieproces. Dit geeft antwoorden op vragen als: “waar is dit produkt geproduceerd?”, “door wie?”, “hoe zijn de arbeidsomstandigheden?” en “welke materialen en grondstoffen zijn gebruikt? etc ….”.

Consumenten kunnen door Ttags ook achterhalen of bijvoorbeeld Nike schoenen echt door Nike zijn vervaardigd en niet door een Chinese copycat. Verder wordt de consument de mogelijkheid geboden om direct met Nike te communiceren en aanvullende 1 op 1 informatie te ontvangen en deze via social media te delen met vrienden. De technologie maakt het, na akkoord van de consument, zelfs mogelijk om hem of haar, na één keer scannen, in een winkelstraat te herkennen en op persoonlijke wijze te informeren over speciale aanbiedingen, in zijn of haar maat, die in de dichtstbijzijnde winkel beschikbaar zijn. Om te komen tot keten efficiency weten we, dat bij het bepalen van de juiste hoeveelheden produktie, doorverkoopinformatie cruciaal maar moeilijk verkrijgbaar is. “Ttag technologie maakt het, door middel van analytics, mogelijk om continu te beschikken over keteninformatie, zoals verkochte aantallen, tijdstippen en over persoonlijke gegevens van de koper binnen de supply chain. Een absolute topinnovatie”. “De mogelijkheden zijn ongekend, voor zowel marketing als voor supply chain management” aldus Nico van Offeren, één van de partners van Friends of Retail.” Bedrijven bepalen dan ook, als afgeleide van hun situatie, zelf het startpunt en kunnen de toepassing, zonder grote ingrepen, stap voor stap uitbreiden.

Friends of Retail verzorgt in de BeNeLux de distributie in de markten fashion, schoenen en sport. De overige markten worden door andere distributeurs verzorgd.