Friends of Retail biedt winkeliersverenigingen, eigenaren van winkelcentra en gemeenten de helpende hand bij de opstart en ontwikkeling van city marketing activiteiten.

Zo zijn wij nauw betrokken bij de opzet en uitrol van de city marketing gedachte in Weesp, een plaats met 19.000 inwoners net onder de rook van Amsterdam.  De retailproblematiek kenmerkte zich tot voor kort in verschraling van het retailaanbod en toenemende leegstand.  Friends of Retal is in staat geweest om verschillende partijen te verbinden binnen een nieuwe stichting onder de naam van Weesp marketing. Ook de VVV-activiteiten werden geïntegreerd binnen deze stichting en er is een actieve rol gespeeld om te komen tot founders, partijen die het gezamenlijke belang inzagen en bereid waren om financieel te participeren. Denk hierbij aan de Weesper Detaillisten, de Rabobank en gemeente Weesp.  In nauwe samenwerking wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma ontwikkeld waarbij gezocht wordt naar de gezamenlijke “win” om bewoners sterker te binden aan de eigen stad en bezoekers aan te moedigen een bezoek te brengen aan het eeuwen oude stadje.  Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van social media als ook een langlopende printcampagne in de regiobladen.

Print- en socialmedia campagne in regiobladen

Om de activiteiten meetbaar te maken helpt Friends of Retail bij het formuleren van zogeheten kpi’s (kritische performance indicatoren).  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data van het  bedrijf Mezuro.  Data worden beschouwd als het nieuwe goud van de informatie-samenleving. De echte waarde ontstaat echter pas, wanneer de data worden omgezet naar relevante informatie, inzichten en acties.

Friends of Retail is als preferred partner van Mezuro specialist in het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data (big data) afkomstig uit het mobiele netwerk van Vodafone en vormt deze om tot maatschappelijk waardevolle informatie over mobiliteit van (groepen) mensen en weet hierbij m.n. de relatie naar de gevolgen voor retail te leggen.  Wanneer mobiele telefoons worden gebruikt om te bellen, te sms-en of om data te verzenden, worden signalen via zendmasten doorgestuurd naar een centrale computer. Mezuro gebruikt deze signalen om vast te stellen waar deze mobiele telefoons zich bevinden. Natuurlijk zijn deze signalen anoniem en ontdaan van iedere verwijzing naar personen. In Nederland heeft de provider Vodafone 4 à 5 miljoen actieve gebruikers. Dit is ongeveer 1/3 van alle mobiele telefoongebruikers. Per maand levert dit meer dan 12 miljard locatie gebonden acties op. Hiermee is het gebruik van de mobiele telefoon een bron van onschatbare waarde om verplaatsingen (mobiliteit) in kaart te brengen.

 

 

Friends of Retail is in staat om aan de hand van de data een inschatting te maken van het verzorgingsgebied binnen een plaats of winkelcentrum,  de mate van koopkracht toe-en afvloeiing, de verblijfsduur alsmede een indeling te maken naar frequente, regelmatige en incidentele kopers en hier conclusies aan te verbinden. Ook kan vanuit de data de drukte in een winkelgebied per uur of per dag en trendanalyses van bezoekersaantallen gemaakt worden.

De informatie kan worden gevisualiseerd in een report generator en is onmisbaar als kpi voor winkelketens, pompstationhouders, franchiseorganisaties, vastgoedbeheerders en gemeentes.

Vragen die Friends of Retail, op basis van de Mezuro-data, kan beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Is er overlapping tussen de verzorgingsgebieden van mijn twee winkels?
  • Levert de invoering van een koopzondag nieuwe bezoekers op?
  • Hoeveel incidentele en terugkerende bezoekers komen er naar mijn winkelcentrum?
  • Levert de uitbreiding van de parkeerplaats daadwerkelijk meer bezoekers op in het winkelcentrum?
  • Hoe aantrekkelijk is mijn winkelgebied t.o.v. andere concurrerende gebieden?

Voorbeeld van een analyse voor de gemeente Weesp  (plaatje volgt).

Neem contact met ons op voor een nadere toelichting.